Harita ve Kadastro Programı
Harita ve Kadastro Programı
Harita ve Kadastro Programı
Harita ve Kadastro Programı
Harita ve Kadastro Programı
Harita ve Kadastro Programı
Harita ve Kadastro Programı
Harita ve Kadastro Programı
Harita ve Kadastro Programı
Harita ve Kadastro Programı
Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü

 

Günümüzde kentsel alanlar sürekli evrim geçiren dinamik bir değişim süreci ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu durum, şehir planlama çalışmalarında ortaya çıkan sorunlara estetik ve rasyonel çözümler bulmak için farklı disiplinlerin birlikte çalışmasını gerektirmektedir. Mimarlık ve şehir planlama disiplinleri, eylem odaklı kimlikleri nedeniyle diğer bilgi alanlarıyla yapıcı bir diyalog kurabilen disiplinlerdir. Şehir planlama çalışmaları genellikle kent için sürdürülebilir çözümler üretmeye odaklanırken, mimari kavramların odak noktasında çoğu zaman yapıların ya da doğal çevrenin tasarımı yer almaktadır. Bununla beraber, her iki disiplin de benzer bir mekansal bakış açısıyla, kentsel dokuyu oluşturmak için bilim, sanat ve teknolojiyi kullanır.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Ön Lisans Eğitimi kapsamında yer alan Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü, kent planlama ve tasarım süreçlerinde birlikte çalışan ancak farklı misyonlar üstlenen ön lisans programlarına (Harita ve Kadastro, Mimari Restorasyon, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Yapı Ressamlığı vb.) ortak bir çatı oluşturmaktadır.

Üniversitemizin Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü bünyesinde yer alan Harita ve Kadastro Programı, kırk yıldan daha uzun süredir eğitim faaliyetlerini sürdüren bir ön lisans programıdır. Harita ve Kadastro Programı kapsamında öğrencilerimize sunulan eğitim modeli uygulamalı eğitime dayanır. Eğitim içeriğimiz; mekanı kurgulamak ve canlı-mekan ilişkilerininin farklı boyutlarını ele almak için ihtiyaç duyulan coğrafi bilgilerin üretilmesi ve bu bilgilerin "coğrafyanın ortak dili" olarak ifade edilen haritalara dönüştürülmesi süreçlerinin yanı sıra mekansal analiz süreçlerini de kapsar. Bu yönüyle ele alındığında eğitim programımızın merkezinde, yapılı ya da doğal çevrenin planlanmasının ötesinde; varlık, mekan ve zaman ilişkisinin coğrafi bir perspektiften değerlendirilerek somutlaştırılması yer alır.

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin 2023 yılı verilerine göre, Türkiye'de öğrenci alımı devam eden 83 farklı Harita ve Kadastro Programı bulunmaktadır. Bu programlardan 75'i devlet üniversitelerinde, 8'i ise vakıf üniversitelerinde yer almaktadır. Programımız kurulduğu günden bu yana, devlet üniversiteleri bünyesinde yer alan Harita ve Kadastro Programları arasında birinci sırada yer almaktadır. Hacettepe Üniversitesi Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü Harita ve Kadastro Programı, "harita teknikeri" ünvanı alacak olan geleceğin profesyonellerini eğitmek için liderlik rolü üstlenmektedir.